IKM Acona - den nyeste teknologien for de beste løsningene

Vi bruker det beste av vår erfaring fra olje og gass for å tilby miljørådgivning for fremtidens industri
IKM Acona tilbyr konsulentbistand innen miljø til industri og kommuner. Vi har vært ledende tilbyder av slike tjenester for olje og gass i mer enn 10 år.

Vi leverer løsninger til blant annet deponier, olje og gass og havbruk samt kommunale renseanlegg og andre med utslipp av prosessvann.

Gode miljøvurderinger og analyser på et tidlig tidspunkt kan gi vesentlige reduksjoner i kostnader gjennom god planlegging og forutsigbar saksbehandling.

Våre eksperter tilbyr analyser og råd av høy kvalitet tilpasset kundens behov og myndigheters krav. Vår kjernekompetanse er innen vannmiljø, modellering, risikovurdering og forvaltning.
©kartverket/norgeibilder.no

Tjenester

  • Bistand med søknader om utslipp​​
  • Modellering av utslipp til vann/sjø og beregning av influensområder
  • Vurdering av utslipp opp mot resipientens robusthet, innlagringsmulighet og fortynningsevne
  • Modellering av akuttutslipp av potensielt miljøskadelige stoffer, inkludert drivbaneberegninger for olje
  • Miljørisikoanalyser
IKM Aconas utslippsanalyser gir din bedrift tidlig forståelse av rensebehov og løsninger tilpasset krav i vanndirektivet.

IKM Acona har lang erfaring med metodeutvikling av risikoanalyser for ytre miljø. Våre miljørådgivere har bakgrunn fra fagfeltene marinbiologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og offentlig forvaltning og har inngående kjennskap til forurensningsforskriften, vanndirektivet og naturmangfoldloven.