www.ikm.no
www.acona.no
Milj%C3%B8analyse_logo
Milj%C3%B8analyse_logo

Om IKM ACONA

IKM ACONA

Acona er en kompetansebedrift som de siste årene har rettet tjenester mot fornybar energi, industri, infrastruktur, vann og miljø, i tillegg til rådgivning og konsulenttjenester for oljeindustrien på norsk kontinentalsokkel. 

Selskapet ble etablert i 1988 og vi har i dag kontorer i Stavanger og Oslo. Vi søker å styrke våre kunder gjennom uavhengig rådgivning, tett veiledning og kvalitetsleveranser.
ACONA%20%20Milj%C3%B8analyse
test